Редакційна колегія журналу «Химия и технология воды»

Головний редактор
В.В. Гончарук– Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського НАН України, д-р хім. наук, проф., акад. НАН України

Заступник головного редактора
Н.А. Клименко – Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського НАН України, , д-р хім. наук, проф.

Відповідальний секретар редакції
  – Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського НАН України, канд. хім. наук.

Члени редакційної колегії

І.М. Астрелін – Національний технічний університет України “КПІ” МОНмолодьспорту України, д-р тех. наук, проф.
М.Д. Гомеля – Національний технічний університет України “КПІ” МОНмолодьспорту України, д-р тех. наук, проф.
В.М. Зайцев – Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, д-р хім. наук, проф., член-кор. НАН України
О.В. Зуй – Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського НАН України, д-р хім. наук, ст. наук. співр.
М.Т. Картель – Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України, д-р хім. наук, проф., академік НАН України
В.С. Кублановський – Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України, д-р хім. наук, проф.
Є.В. Кузьмінський – національний технічний університет України “КПІ” МОНмолодьспорту України, д-р хім. наук, проф.
Д.Д. Кучерук – Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського НАН України, д-р хім. наук, ст. наук. співр.
О.А. Лобода – Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського НАН України, д-р хім. наук
А.С. Макаров – Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського НАН України, д-р тех. наук, ст. наук. співр.
В.І. Максін – Директор НДІ природничих і гуманітарних наук Національного університету біоресурсів і природокористування України, д-р хім. наук, проф.
О.В. Мамченко – Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського НАН України, д-р хім. наук, проф., член-кор. НАН України.
М.В. Мілюкін – Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського НАН України, д-р хім. наук, ст. наук. співр.
Н.О. Міщук – Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського НАН України, д-р хім. наук, ст. наук. співр.
В.М. Огенко – Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України, д-р хім. наук, проф., член-кор. НАН України.
А.О. Омельчук – Інститут загальної та неорганічної хімії  ім. В.І. Вернадського НАН України, д-р хім. наук, проф., член-кор. НАН України
В.С. Підгорський – Інститут мікробіології та вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України, д-р біол. наук, проф., акад. НАН України
Г.М. Пшинко – Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського НАН України, д-р хім. наук, ст. наук. співр.
В.М. Радовенчик – Національний технічний університет України “КПІ” МОНмолодьспорту України, д-р тех. наук, проф.
А.В. Сироєшкін – ФДБО “Інститут прикладної геофізики ім. академіка Е.К. Федорова”, д-р біол. наук, проф.
В.В. Стрелко – Інститут сорбції та проблем ендоекології НАН України, д-р хім. наук, проф., акад. НАН України.
Ю.І. Тарасевич – Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського НАН України, доктор хімічних наук, професор, член-кор. НАН України.
Ю.О. Тарасенко – Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України, д-р хім. наук, проф.
І.М. Трахтенберг – Інститут медицини праці НАМН України, д-р мед. наук, проф., член-кор. НАНУ.
В.П. Черних – Національний фармацевтичний університет, д-р хім. наук, проф., акад. НАН України.
В.І. Щербак – Інститут гідробіології НАН України, д-р біол. наук, проф.

Помощь для Joomla.